top of page

Gryteselv skogen

leverer de fineste materialer av bjørk

til design og produksjon av leketøy og møbler.

Gran brukes til bygningsmaterialer.

Jan hogger selv det han har bruk for av materiale 

i skogen vår, sager stokkene på eget sagbruk

sorterer virket og legger det til tørking.

I verkstedet eksperimenterer, prøver,

designer og produserer Jan leketøy,

møbler og bruksgjenstander.

I tillegg lager han emballasje

til småskalaproduktene i gårdsbutikken

bottom of page