Gryteselv skogen

leverer de fineste materialer av bjørk

til design og produksjon av leketøy og møbler.

Gran brukes til bygningsmaterialer.

Jan hogger selv det han har bruk for av materiale 

i skogen vår, sager stokkene på eget sagbruk

sorterer virket og legger det til tørking.

I verkstedet eksperimenterer, prøver,

designer og produserer Jan leketøy,

møbler og bruksgjenstander.

I tillegg lager han emballasje

til småskalaproduktene i gårdsbutikken

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

DESIGN & PRODUCTION       JAN VAN OPZEELAND